หลักสูตรการฝึกอบรม

เปิดอบรมการเพาะเห็ด สำหรับหมู่คณะ

สนใจโทร. 038 - 038 075 , 086 - 394 6393


หลักสูตรการฝึกอบรม


  • อบรมการเพาะเห็ดเบื้องต้น ท่านละ 1,000 บาท
  • อบรมการเพาะเชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่าง


สัมมนาที่ฟาร์มเห็ดบูรพา ( อบรม รุ่นที่ 21 )

Copyright © 2009 www.mushroomburapa.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net