หลักสูตรการฝึกอบรม

เปิดอบรมการเพาะเห็ด สำหรับหมู่คณะ

สนใจโทร. 038 - 038 075 , 086 - 394 6393

เปิดอบรมการเพาะเห็ดครั้งต่อไป
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559
ท่านที่สนใจ สอบถามตามเบอร์โทรด้านบนค่ะ

หลักสูตรการฝึกอบรม


  • อบรมการเพาะเห็ดเบื้องต้น ท่านละ 1,000 บาท
  • อบรมการเพาะเชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่าง


คณะผู้เข้าศึกษาดูงาน

Copyright © 2009 www.mushroomburapa.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net